Skip to content
andreas-bonn-gngh-2012
Voordracht over de anatomie door Andreas Bonn voor het departement der Tekenkunde van Felix Meritis (1792)
x-default
One of the first series of X-rays ever produced, by Josef Maria Eder and Eduard Valenta
Dagoty
Illustration produced in 1745 by Gautier D’Agoty, based on cadavers dissected by Joseph Duverney
beetle
A photo-micrograph by Arthur E. Smith from the book Nature through Microscope & Camera (1909) by Richard Kerr
medusa
Jellyfish drawn by the German biologist Ernst Haeckel (1879–81)
RP-P-OB-70.321
Zaal der Natuurkunde in Felix Meritis, 1789

Over het Genootschap

Het Genootschap organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, kent onderscheidingen toe aan beoefenaars van wetenschap, verleent reisbeurzen aan jonge onderzoekers en geeft steun aan activiteiten die passen binnen de doelstelling van het genootschap, namelijk de bevordering van de Natuur-, Genees- en Heelkunde.

Beurzen en bijdragen

De volgende beurzen of bijdragen zijn aan te vragen: subsidies voor wetenschappelijke bijeenkomsten; reisbeurzen en bijdrage aan studentsymposia.

Leerstoelen

Het Genootschap kent bijzondere leerstoelen binnen de faculteiten Geneeskunde, Tandheelkunde en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderscheidingen

Het Genootschap verleent erepenningen aan personen die door oorspronkelijk onderzoek bijdragen van groot belang op het terrein van hun werkzaamheden hebben geleverd.

Contact