Reisbeurzen voor jonge onderzoekers – voorjaarsronde 2024

Elk jaar kent het Genootschap beurzen toe aan jonge onderzoekers in de natuurwetenschappen, geneeskunde of tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot deze groep behoren masterstudenten of promovendi, die geen andere mogelijkheden hebben een reis te financieren (bijv via NWO-subsidies). De reisbeurzen worden  twee keer per jaar toegekend; een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. De reisbeurs bedraagt maximaal 1000 euro; per ronde worden drie beurzen toegekend.

Voor de voorjaarsronde dient een reisbeurs uiterlijk 30 april  aangevraagd te worden. Voor mee informatie zie Beurzen en bijdragen.