Skip to content
andreas-bonn-gngh-2012
Voordracht over de anatomie door Andreas Bonn voor het departement der Tekenkunde van Felix Meritis (1792)
x-default
One of the first series of X-rays ever produced, by Josef Maria Eder and Eduard Valenta
Dagoty
Illustration produced in 1745 by Gautier D’Agoty, based on cadavers dissected by Joseph Duverney
beetle
A photo-micrograph by Arthur E. Smith from the book Nature through Microscope & Camera (1909) by Richard Kerr
medusa
Jellyfish drawn by the German biologist Ernst Haeckel (1879–81)
RP-P-OB-70.321
Zaal der Natuurkunde in Felix Meritis, 1789

Beurzen en bijdragen

Subsidies voor wetenschappelijke bijeenkomsten

Het Genootschap stelt subsidiebijdragen van maximaal 1000 euro ter beschikking voor bijeenkomsten die onderwerpen op de grensvlakken van de exacte wetenschappen behandelen. Voorwaarde hiervoor is dat de bijeenkomsten worden georganiseerd door en open staan voor promovendi en jonge gepromoveerden van de Universiteit van Amsterdam. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot drie maanden voor de datum van de bijeenkomst bij het bestuur van het Genootschap, vergezeld van een beschrijving van onderwerp en sprekers en voorzien van een begroting.

Verzoeken voor ondersteuning kunnen alleen via E-mail worden gericht aan:

De secretaris van het Genootschap,
Prof. dr. J. Wiegerinck,
Tel +31 (20) 525 5097
email: gngh@uva.nl