Jaarvergadering en uitreiking Van ‘t Hoffmedaille aan Prof. B.L. Feringa

Datum25 november 2011
Tijd16:30 – 19:30

Locatie

Hotel Amrath, Prins Hendrukkade 108, Amsterdam

Van ‘t Hoff medaille voor Prof. dr. B.L. Feringa

Het bestuur van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees-­ en Heelkunde heeft, op voordracht van een daartoe ingestelde commissie, besloten prof. dr. B. L. Feringa (Universiteit Groningen) de Van ¹t Hoff medaille 2011 toe te kennen.

De commissie kwam tot de voordracht van Prof. Feringa op grond van diens excellente en grensverleggende research op het gebied van de asymmetrische synthese en het ontwerp van nieuwe functionele materialen en nanosystemen, waarbij hij alle mogelijkheden van de synthetische chemie gebruikt om nieuwe structuren en functies te 
scheppen.

Prof. dr. R.H. Dijkgraaf (president KNAW) zal de medaille uitreiken op vrijdag 25 november tijdens de jaarvergadering van het Genootschap in Amsterdam. 
Vervolgens zal Prof. Feringa de jaarrede houden, getiteld “De kunst om klein te bouwen”.

De Van ‘t Hoff-medaille is vernoemd naar de Nederlandse scheikundige J.H. van ‘t Hoff (Nobelprijs in de chemie 1901). De medaille wordt eenmaal per 10 jaar uitgereikt voor werk op het terrein van de chemie, met uitsluiting van de biochemie. De medaille is door het 
Genootschap ingesteld in het jaar van de chemie 2011, tevens het 100-ste sterfjaar van Van ‘t Hoff.

Jaarvergadering genootschap 25-11-2011

16.30 uur Ontvangst

17.00 uur Huishoudelijke vergadering voor de leden.

1) Opening

2) Herdenking van de dit jaar overleden leden van het Genootschap

3) Eerste Rondvraag

4) Jaarverslag van de secretaris

5) Jaarverslag van de penningmeester, verslag van de kascommissie

6) Raadpleging ledenvergadering m.b.t. het instellen van een Genootschaps leerstoel Forensische Geneeskunde – wijziging Huishoudelijk Reglement

7) Mededelingen van het Bestuur

8) Benoeming nieuwe leden (z.o.z.)

9) Benoeming nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur

10) Tweede Rondvraag

11) Sluiting

17.30 uur Uitreiking van de Van ’t Hoff medaille aan Prof. dr.B.L.Feringa en jaarrede

18.30 uur Receptie

19.30 uur Einde receptie