Over de oorsprong van het leven en het ontstaan van de mens

Wetenschappelijke bijeenkomst

Op maandag 23 maart 2015 vanaf 17.30 bent u van harte welkom op de Wetenschappelijke Bijeenkomst van het Genootschap. Het thema van de bijeenkomst is “Over de oorsprong van het leven en het ontstaan van de mens”.

Datum23 maart 2015
Tijd17:30 – 20:00

Sprekers

  • Dr. Lennart de Nooijer, Afdeling Marine Geologie en Chemische Oceanografie, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Texel “Het ontstaan van het leven”
  • Prof.dr. Peter de Knijff , Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek, Afdeling Humane Genetica, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden: “De mens in beweging: een genetische reconstructie van onze herkomst” 

Programma en locatie

U bent vanaf 17.30 uur welkom voor koffie, thee en broodjes. De lezingen starten om 18.00 uur en duren tot ongeveer 20.00 uur. Na die tijd is er gelegenheid om een drankje te drinken.

De wetenschappelijke bijeenkomst vindt plaats bij Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam. Sanquin beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet u zich bij de portier melden als bezoeker van de Genootschapslezing.

Routebeschrijving Sanquin

Voor wie?

Leden van het Genootschap en staf en promovendi van FNWI, AMC, ACTA, NKI en Sanquin. De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

Aanmelden 

Wij willen u vragen om zich aan te melden voor de bijeenkomst via gngh@uva.nl .

Aanmelden voor de bijeenkomst

Samenvattingen van de lezingen

Dr. Lennart de Nooijer: “Het ontstaan van het leven” 

Lang geleden, waarschijnlijk ergens ver hier vandaan,  is het leven ontstaan. Dit gebeurde niet van de één op de andere dag, maar de overgang van niet-levende materie naar levende, zichzelf voortplantende cellen (abiogenese) heeft verschilldende fasen doorlopen en waarschijnlijk miljoenen jaren geduurd. In een eerste fase produceerden relatief eenvoudige, chemische reacties organische verbindingen. De fosfolipiden die ontstonden vormden langzamerhand de eerste cellen en de ontstane suikers en nucleïnezuren vormden de eerste genetische code. Algemeen wordt aangenomen dat RNA, en niet DNA, de erfelijke drager van de eerste levensvormen was. In deze zgn RNA-wereld is de aarde bevolkt geraakt met de eerste, primitieve cellen die in staat waren zich te voeden en te reproduceren.

In deze lezing wordt naast deze ontwikkelingen ook kort het ontstaan van eukaryote cellen, de invloed van het vroege leven op de atmosfeer van de aarde en de mogelijkheid van een buitenaardse oorsprong van het leven op aarde (panspermia) besproken.

Prof. dr. Peter de Knijff: “De mens in beweging: een genetische reconstructie van onze herkomst” 

Vrijwel alle mensachtigen, inclusief onze eigen soort Homo sapiens, waren (of zijn) zeer mobiel, voor zover geografie en ecologie dat niet verhinderden.  Een direct gevolg van dit mobiele verleden is een grote mate van genetische variatie onder mensen verspreid over de hele wereld. Dankzij deze genetische variatie is het – binnen bepaalde grenzen – mogelijk om met DNA onderzoek de geografische herkomst van mensen te reconstrueren. Op dit moment is deze reconstructie nog niet perfect. Echter, mede gelet op de aanzienlijke technologische voortuitgang is het niet onwaarschijnlijk dat we hier over een paar jaar zo goed in zijn geworden dat we een zeer verfijnde migratie kunnen maken. Dit zal mede te danken zijn aan de nieuwe mogelijkheden om ook oud-skeletmateriaal voor dit onderzoek te gebruiken.