Introductie aspirant-lidmaatschap voor promovendi

Het Genootschap introduceert per 1 april 2013 het aspirant-lidmaatschap voor promovendi van FNWI, ACTA en AMC

Het lidmaatschap van het Genootschap wordt traditioneel aangeboden aan gepromoveerden van de Universiteit van Amsterdam of aan elders gepromoveerden die werkzaam zijn binnen de Universiteit van Amsterdam in de wiskunde, informatica, natuurwetenschappen, geneeskunde en/of tandheelkunde.

Onlangs heeft het Genootschap voor promovendi aan de Universiteit van Amsterdam het aspirant-lidmaatschap geintroduceerd. Voor slechts €10,- per jaar kan een promovendus zich aanmelden als aspirant-lid, waarmee hij/zij de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan de wetenschappelijke bijeenkomsten en de jaarlijkse bijeenkomst waarop de diverse onderscheidingen worden uitgereikt.  

Het aspirant-lidmaatschap wordt na de promotie omgezet in een regulier lidmaatschap. 

Aanmeldingsformulier GNGH