Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 30 november 2012 vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Genootschap plaats in het Grand Hotel Amrâth te Amsterdam.

Agenda

16.30 uur        Ontvangst

17.00 uur        Huishoudelijke vergadering voor de leden

  1. Opening
  2. Herdenking van de dit jaar overleden leden van het Genootschap
  3. Eerste Rondvraag
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Jaarverslag van de penningmeester
  6. Raadpleging ledenvergadering inzake (i)lidmaatschap aanbieden aan VU-studenten en (ii) kunnen we afwijken van het automatisme dat de jaarvergadering altijd op de laatste vrijdag van de maand november wordt gehouden?
  7. Benoeming nieuwe leden
  8. Tweede Rondvraag
  9. Sluiting

17.30 Aansluitend is de uitreiking voor de Genootschapsmedaille

18.30 receptie

 Locatie: Grand Hotel Amrâth Hotel, Prins Hendrikkade 108, Amsterdam