Passie voor de wetenschap kenmerkt Lustrumviering Genootschap

Op zaterdag 21 november vierde het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde het 225-jarig bestaan. Om stil te staan bij dit heugelijke feit hield het Genootschap een Lustrumsymposium in de Industrieele Groote Club in Amsterdam met lezingen door de Genootschapshoogleraren. Kenmerkend hieraan was de passie voor het onderzoek waarmee zij zich bezighouden. Na de lezingen vond de uitreiking van de Snelliusmedaille plaats.

Het programma stond geheel in het teken van de recente ontwikkelingen in de wetenschap. Allereerst gaven de bijzonder hoogleraren van het Genootschap een lezing over hun onderzoek. Tekenend voor deze lezingen was de kwaliteit van het onderzoek en de passie van de sprekers voor hun onderwerp. 

Snelliusmedaille

Na de lezingen vond de uitreiking van de Snellius-medaille plaats. Deze medaille wordt eens per 10 jaar toegekend voor baanbrekend onderzoek binnen de Natuurkunde, Wiskunde of Informatica. Dit jaar is de medaille toegekend aan de Nederlandse ATLAS-groep voor de bijdrage aan het onderzoek dat heeft geleid tot de ontdekking van het Higgsdeeltje. De uitreiking werd gevolgd door een presentatie van prof. Stan Bentvelsen, directeur Nikhef, waarin hij het publiek toonde wat het Higgs-deeltje nu eigenlijk is en welke bijdrage de Nederlandse onderzoekers hieraan hebben geleverd.

Genootschapsdiner

De dag werd afgesloten met een receptie en het traditionele Genootschapsdiner, waaraan circa 100 leden deelnamen. Tijdens het diner spraken ereleden Cisca Griffioen en Karel van Dam en bestuurslid Jannie Borst. Al met al een historische dag voor het Genootschap.

Foto-impressie van het Lustrumsymposium