Reisbeurzen toegekend aan 5 jonge onderzoekers

Tweemaal per jaar kent het Genootschap beurzen toe aan jonge onderzoekers. Vorige week is bekend gemaakt welke talentvolle masterstudenten en promovendi deze bijdrage mochten ontvangen.

Elk jaar kent het Genootschap beurzen toe aan jonge onderzoekers. Tot deze groep behoren masterstudenten of promovendi, die geen andere mogelijkheden hebben een reis te financieren (bijv via NWO-subsidies). De maximale bijdrage vanuit het Genootschap bedraagt € 500,- . Uit de in totaal 28 aanvragen zijn de volgende 5 aanvragen gehonoreerd:

  • Wendy Ellens (promovendus, FNWI – KdVI) – bijdrage aan een werkbezoek aan de University of Queensland en een bezoek aan de conferentie ICC’14
  • Minni McMaster (promovendus, AMC) – bijdrage aan een cursus op het Martinos Center for Biomedical Imaging
  • Roel Mocking (promovendus, AMC) – bijdrage aan deelname aan The 11th Biennial Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids
  • Erik de Boer (promovendus, FNWI – IBED) – bijdrage aan deelname aan de conferentie “Island Biology 2014: an International Conference on Island Evolution, Ecology, and Conservation”
  • Laura Nawijn (promovendus, AMC) – bijdrage aan het uitvoeren van een onderzoeksproject aan Columbia University

Belangrijke criteria voor de jury waren of de kandidaat een presentatie van zijn/haar werk kon geven en de mogelijkheid om uit andere bronnen financiering te krijgen. Opvallend was de hoge kwaliteit van alle aanvragen. De jury heeft daarom besloten niet 3 maar 5 aanvragen toe te kennen.