Tirsa van Duijl winnaar Bertus Kemp stipendium 2023

Het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde is bijzonder verheugd om voor de derde keer het Bertus Kemp Stipendium uit te reiken. Na een zorgvuldig beoordeling en selectie door een onafhankelijke wetenschappelijke jury mag het Genootschap dr. Tirsa van Duijl van harte feliciteren met het winnen van het Bertus Kemp stipendium 2021. Tirsa was van 2017-2021 PhD student bij de afdeling Klinische Chemie LUMC en werkt sinds 2022 als postdoc bij Sanquin. Zelf schrijft ze:

Wat een geweldig nieuws dat ik het Bertus Kemp Stipendium van 2023 mag ontvangen! Sinds 2022 werk ik als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Moleculaire Hematologie van Sanquin Research. Binnen onze proteomics-groep doen wij onderzoek naar de eiwitten die betrokken zijn de bloedstolling in bloedplasma, bloedplaatjes en cellen.

Bij meer dan de helft van de patiënten met een verhoogde bloedingsneiging wordt geen oorzaak gevonden, waardoor de diagnostiek, behandeling en follow-up van de patiënt bemoeilijkt wordt (Monard et al., Nederlands Tijdschrift voor Hematologie, 2023). Om hier een doorbraak in te forceren, heb ik een assay ontwikkeld om eiwitten die betrokken zijn bij het proces van de bloedstolling te meten. Het Bertus Kemp Stipendium maakt het mij mogelijk om samen met diverse Nederlandse Hemofilie behandelcentra een pilotstudie op te zetten, waarbij wij deze eiwitten die betrokken zijn bij de bloedstolling en fibrinolyse simultaan kwantificeren vanuit bloedplasma. Ten eerste stel ik voor om bij deze patiëntengroep een deficiëntie of functionele afwijking in een stollingsfactor of remmer uit te sluiten met behulp van ‘targeted’ proteomics. Daarna wil ik met ‘unbiased’ proteomics de afwijkingen onderliggend aan verstoorde stolling onderzoeken. Door de stollingseiwitten simultaan te kwantificeren uit bloed, waarbij we rekening houden met veelvoorkomende genetische polymorfismen, denk ik dat wij in de nabije toekomst een slag kunnen slaan in het efficiënt screenen voor zeldzame afwijkingen bij de individuele patiënt. 

Tijdens mijn promotieonderzoek binnen de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde van het LUMC heb ik ondervonden hoe belangrijk de kennisoverdracht tussen onderzoekers, behandelend artsen en laboratoriumspecialisten is om bevindingen te vertalen vanuit onderzoek richting de diagnostiek. De komende jaren hoop ik bij te kunnen dragen aan het verder ontleden van de eiwitbiologie onderliggend aan een verstoorde bloedstolling met behulp van clinical proteomics, waardoor de laboratoriumdiagnostiek binnen de klassieke hematologie kan worden uitgebreid en hopelijk ook verbeterd.

Het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde stelt jaarlijks een subsidie van maximaal € 20.000 ter beschikking voor jonge biochemische onderzoekers om onderzoekssamenwerkingen te initiëren voor toekomstige onderzoeksconsortia. De subsidie wordt mogelijk gemaakt door het Bertus Kemp stipendium, vernoemd naar Bertus Kemp die als hoogleraar met leeropdracht: biochemie ten behoeve van de tandheelkunde, van 1979 tot 1985 werkzaam was bij de UvA. De deadline voor aanmeldingen is jaarlijks 1 mei.