Uitreiking Andreas Bonn medailles 2018

Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde heeft op 16 november 2019 de Andreas Bonn medailles uitgereikt aan Remco Molenaar, Florian Speelman en Edwin v.d. Pol.

De Andreas Bonn medailles worden eens in de vijf jaar uitgereikt voor oorspronkelijk werk op de wetenschapsgebieden Natuurwetenschappen, Exacte Wetenschappen en Geneeskunde & Tandheelkunde, dat verricht is in het kader van het promotieonderzoek aan de UvA of de VU. Met de medaille is een geldprijs gemoeid van € 1000,-

Medaillewinnaars

In totaal zijn 18 jonge onderzoekers voorgedragen voor de prijs. De jury heeft besloten om de medailles toe te kennen aan:

  • Remco Molenaar (Geneeskunde, AMC)
  • Edwin van der Pol (Levenswetenschappen, AMC)
  • Florian Speelman (Exacte Wetenschappen, CWI)

Remco Molenaar

Remco Molenaar is in 2017 gepromoveerd op het proefschrift “Towards Personalised Medicine for Cancer: From Initial Therapy to Follow­Up”. Het onderzoek heeft geleid tot een groot aantal artikelen van uitstekende kwaliteit. In het proefschrift wordt de werking van het gemuteerde IDH1/2  enzym, dat in verschillende tumoren voorkomt,  tijdens verschillende stadia van therapie onderzocht.  Zijn onderzoek toonde ondermeer aan dat remmen van het gemuteerde enzym contraproductief is in combinatie met gelijktijdige radiotherapie. Dit inzicht heeft geleid tot een doorbraak in de behandeling van glioblastoom. 

Edwin van der Pol

Edwin van der Pol heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de detectie van extracellulaire vesicles (celblaasjes). Deze vesicles zijn zo klein (50 – 1000 nm), dat bestaande klinisch bruikbare detectiemethoden te ongevoelig zijn of zelfs verkeerde meetresultaten geven. Door middel
van fysische analyses en innovatieve aanpassingen heeft Van Der Pol de beperkingen en (on)mogelijkheden aangetoond van de huidige detectiemethoden en nieuwe methoden ontworpen en geëvalueerd. Van Der Pol is in 2015 cum laude gepromoveerd op het proefschrift “Detection of extracellular vesicles: size does matter”

Florian Speelman

De onderwerpen van Speelmans proefschrift getiteld “Position-based Quantum Cryptography and Catalytic Computation” verbinden de drie vakgebieden wiskunde, natuurkunde en informatica op zeer natuurlijke en originele wijze met elkaar. Het bijzondere aan het proefschrift van Speelman is dat het naast diepgaande en zeer vernieuwende inzichten in de quantumbeveiliging ook baanbrekend en vernieuwend werk bevat in de klassieke complexiteitstheorie.