Uitreiking van de Andreas Bonn medailles en Sarphati-talentprijs – 26 april 2024

Op vrijdag 26 april hield het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde haar jaarlijkse ALV en wetenschappelijke bijeenkomst bij de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam.

Tijdens de ALV werd verslag gedaan van de activiteiten in 2023 en het beleidsplan voor 2024, inclusief verschillende wetenschappelijke lezingen op verschillende locaties in Amsterdam, de Publiekslezing, de leerstoelen, het Bertus Kemp stipendium, sponsering van bijeenkomsten en reisbeurzen.

Op deze dag werden ook 3 Andreas Bonn medailles en de Sarphati-talentprijs uitgereikt. De Andreas Bonn medailles worden uitgereikt voor oorspronkelijk werk op één van de wetenschapsgebieden, dat verricht is in de periode voorafgaande aan de promotie, en worden eenmaal per vijf jaar uitgereikt.

De Andreas Bonn medaille op het gebied van de Levenswetenschappen werd uitgereikt aan:

De Sarphati Talentprijs wordt ieder jaar toegekend aan een recent afgestudeerde masterstudent met een scriptie met hoog wetenschappelijke kwaliteit en met als onderwerp het bevorderen van beter bemensbare en betaalbare zorg.

De Andreas Bonn medaille op het gebied van de Levenswetenschappen werd uitgereikt aan: Dr. Sanne van Neerven, laudatio door promotor Jan Paul Medema.

Medaille op het gebied van de Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica werd uitgereikt aan: Dr. Harry Oosterhuis, laudatio door promotor Maarten de Rijke.

Medaille op het gebied van de Geneeskunde, Heelkunde en Tandheelkunde werd uitgereikt aan: Dr. Stijn Meijnikman, laudatio door promotor Max Nieuwdorp.

Uitreiking van de Sarphati-talentprijs voor Beter Bemensbare en Betaalbare zorg. Winnaar: Sanne Botter, laudatio door Gerrit van Ark.

De presentaties werden gevolgd door een receptie en diner.