Voordrachten kandidaten Andreas Bonn medaille voor 1 juli

Het bestuur van het Genootschap reikt dit jaar tijdens de ledenvergadering drie Andreas Bonn medailles uit. De medaille wordt toegekend aan onderzoekers jonger dan 35 jaar op grond van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek dat verricht is voor de promotie aan de Universiteit van Amsterdam. Voordrachten kunnen nog tot 1 juli 2013 worden ingediend.

Het bestuur van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde is voornemens op de jaarvergadering van vrijdag 29 november 2013 drie Andreas Bonn medailles uit te reiken. Aan de prijs is een geldbedrag van € 500 verbonden.

De Andreas Bonn medaille is bedoeld om onderzoekers jonger dan 35 jaar te eren voor hun wetenschappelijke prestaties. De medaille wordt toegekend op grond van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek dat verricht is ten behoeve van een promotie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit werk dient gepubliceerd te zijn in de internationale vakliteratuur en/of in de vorm van een proefschrift.

Het wetenschappelijk onderzoek dient verricht te zijn op het terrein van de Geneeskunde, Tandheelkunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde of Informatica. Voor de drie uit te reiken medailles zal worden toegezien op een evenwichtige spreiding over de vermelde wetenschapsterreinen.

Geschikte kandidaten kunnen nog tot 1 juli 2013 worden voorgedragen. De voordracht dient vergezeld te gaan van drie exemplaren van het proefschrift dan wel overdrukken van de publicaties, en een motivering. De voordracht kan hardcopy gestuurd worden naar het secretariaat van het Genootschap, Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam of digitaal worden aangeleverd via gngh@uva.nl

Uitnodigingsbrief kandidaten Andreas Bonn