Zaterdag 21 mei 2022 Lustrum symposium 2022

Het 230-jarig bestaan van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde was een goede gelegenheid om na 2 jaar corona-beperkingen weer een ledenbijeenkomst te kunnen organiseren bij de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam. Hoogtepunten waren ondermeer het middagprogramma met lezingen door de Genootschapshoogleraren, de uitreiking van de van ‘t Hoff Medaille en het Genootschapsdiner.

Lezingen door de Genootschapshoogleraren

Peter Timmerman (1) besprak de lange route van onderzoek aan synthetische peptides naar tumor vaccins, Fred van Leeuwen (2) sprak over het gebruik van barcodes bij het onderzoek aan cellulaire epigenetica, Louis Vermeulen (3) presenteerde de nieuwste inzichten in de moleculaire oncologie, en Maurice Aalders (4) toonde hoe de ontbinding van begraven lichamen nauwkeurig gevolgd kon worden om zo forensisch onderzoek te verbeteren. Na de pause sprak de recent benoemde hoogleraar Pernette Verschure (5) over het onderwerp ‘’Functionele Dynamiek van het epigenoom, Michiel Hogerheide (6) toonde hoe met behulp optische en IR interferometrie de samenstelling van planeten onderzocht kan worden, en Kees Jalink (7) toonde zijn nieuwste technieken om met behulp van high content microscopie processen in levende cellen te meten.

Marcel Levi (8) bracht als voorzitter NWO goed nieuws met betrekking tot versterking van onderzoek in Nederland, uitbreiding van de open competitie en extra investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur bij NWO, en besprak de huidige ontwikkelingen rondom open science en ”waarderen in de wetenschap”.

Hoogleraar Bert Meijer winnaar Van ‘t Hoff-medaille 2022

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gevolgd door uitreiking van de van ’t Hoff medaille en het traditionele Genootschapsdiner. De medaille wordt één keer in de tien jaar uitgereikt door het GNGH voor uitmuntend en grensverleggend werk op het terrein van de chemie (met uitsluiting van de biochemie). Bert Meijer is de tweede winnaar sinds de prijs in 2011 wordt uitgereikt. Meijer is blij dat hij de prijs in ontvangst heeft mogen nemen. ”Ik ben zeer vereerd. Ik zie het als een prachtige waardering voor het onderzoek dat de vele studenten, promovendi en postdocs in onze groep door de decennia hebben uitgevoerd.”

Meijer krijgt de prijs omdat hij al jarenlang werkt aan stereochemie. Hij introduceerde de chemievorm zelf en werd er wereldberoemd mee. Stereochemie is een studie over de ruimtelijke opbouw van

verbindingen en moleculen, en de gevolgen van hoe stoffen op elkaar reageren. Meijer ontvangt de medaille duidelijk niet voor niets, zo vond ook juryvoorzitter Wybren Jan Buma. ”Meijer wordt wereldwijd beschouwd als één van de grondleggers op zijn gebied. Zijn werk is baanbrekend geweest voor de mechanismen die ten grondslag liggen aan chemische zelf-assemblage. Hij heeft laten zien dat dit soort materialen unieke mogelijkheden biedt om succesvol oplossingen te ontwikkelen.”

Van ‘t Hoff-medaille

De medaille is vernoemd naar de Nederlandse scheikundige J.H. van ’t Hoff. De Nederlandse scheikundige won in 1901 de Nobelprijs voor de chemie. Omdat de prijs maar één keer in de tien wordt uitgereikt en pas sinds 2011 bestaat is de prijs pas eenmaal eerder weggegeven. De eerste winnaar was Ben Feringa, hij won in 2016 ook een nobelprijs. De uitreiking vond, vanwege corona, een jaar later plaats dan gepland.